مدیران ارشد سازمان

بابک رهنماپور

مدیریت عامل

ماموریت مدیریت عامل شرکت، برنامه ریزی و هدایت سازمان جهت پیاده سازی چشم انداز هیئت مدیره (تامین پایدار منافع ذی نفعان شامل سهامداران، پرسنل، مشتریان، مصرف کنندگان، جامعه، …) می‌باشد. انجام این ماموریت، از طریق نقش آفرینی هر یک از اجزای ساختار سازمانی شرکت میسر می‌گردد.

مهران رجایی

ماموریت واحد فناوری اطلاعات، ایجاد و نگهداشت محصولات و خدمات شرکت می‌باشد. به عبارت دیگر، محصولات و خدمات پیش بینی شده توسط بازوی عملیاتی شرکت، توسط واحد فناوری اطلاعات ایجاد و کیفیت آن تضمین می‌گردد.

مهران رجاییمعاونت "فناوری اطلاعات"
لیلا نعمتی

ماموریت واحد عملیات، نیل به اهداف مالی و غیرمالی ابلاغ شده از سوی طرح و برنامه می‌باشد که عموما از طریق جذب مشتریان و مصرف کنندگان و اطمینان از وفاداری ایشان میسر می‌گردد. به منظور موفقیت در این ماموریت، شناخت بازار و نیاز مشتری، نحوه نقش آفرینی رقبا و برنامه ریزی در راستای آن، جزو لاینفک فعالیت‌های این واحد می‌باشد.

لیلا نعمتی سرپرست معاونت "عملیات"
حسن مرسلی نیا

انجام امور حوزه مالی، اداری و منابع انسانی، هماهنگی ارتباطات درون سازمانی، راهبری انجام مأموریت کارکنان زیرمجموعه از ماموریت‌ های این معاونت است.

حسن مرسلی نیامعاونت "مالی اداری"
محمد‌کاظم کاظمی‌راد

ماموریت معاونت برنامه‌ریزی و توسعه بر اساس موارد ذیل می‌باشد:

– نظارت بر تهيه برنامه‌هاي جامع بلندمدت

– تدوين برنامه‌هاي بلندمدت، ميان‌مدت و كوتاه مدت با تلفيق برنامه‌هاي واحدهاي مختلف براي هماهنگي آنها و  تطبيق با اهداف و سياست‌هاي مركز

– نظارت بر تهيه و تنظيم و اجراي برنامه‌ها

– نظارت بر كنترل پيشرفت برنامه‌ها در مركز

– برنامه‌ريزي، هدايت وكنترل كليه فعاليت‌ها

محمد‌کاظم کاظمی‌راد معاونت "برنامه ریزی و توسعه"