موفقیت‌هایی که مبنا در زمینه ارائه خدمات پرداخت الکترونیک در کشور بدست آورده، نتیجه زحمات همکارانی متعهد، متخصص و کاربلدی است که برای دستیابی به اهداف و سربلندی نام مبنا صادقانه تلاش می کنند. ما باور داریم که منافع‌مان با منافع سازمان گره خورده و درخشش مبنا افتخار تک تک اعضای این خانواده بزرگ است.