کاربر گرامی!
قبل از ثبت درخواست تله پرداز از دارا بودن شماره ترمینال خود اطمینان حاصل نمایید.

درخواست تله پرداز