کاربر گرامی!
جهت ثبت درخواست تله پرداز باید دارای ترمینال مبنا کارت آریا باشید.
لطفا شماره ترمینال و شماره پذیرنده خود را وارد نمایید.
فرم ثبت درخواست تله پرداز